Ajankohtaista / Toimitus / 22.3.2016

Mikä niissä ihmisoikeuksissa on niin vaikeaa? – Haastattelussa tutkija Mari Stenlund

Areiopagi haastatteli teologian tohtori Mari Stenlundia ihmisoikeuksista. Miksi niistä keskustelu on niin hankalaa? Kuuluvatko ne kaikille? Ovatko ihmisoikeuksien käsitteet täysin itsestäänselviä? Muun muassa näihin kysymyksiin saatiin vastauksia.

Stenlund on tutkinut väitöskirjassaan psykoottisen ihmisen uskonnon- ja mielipiteenvapautta. ja tutkimus palkittiin Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnolla keväällä 2015. Väitöskirja poiki Stenlundille myös haastatteluja, ja esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi viime vuonna hänestä kaksi haastattelua (videona ja tekstinä).

Stenlund on myös Areiopagin vakituisen avustajaringin tuorein jäsen. Sivuillamme on julkaistu tähän mennessä kaksi hänen kirjoitustaan, joista ensimmäinen käsitteli väitöskirjan kanssa samaa aihepiiriä eli mitä ajatuksenvapaus pohjimmiltaan suojaa. Toinen artikkeli käsitteli samaa ongelmakenttää nyt julkaistavien videoiden kanssa eli ihmisoikeuskeskustelun käsitteellisiä vaikeuksia.

Haastattelussamme ensimmäinen kysymys koskee juuri sitä, ovatko ihmisoikeuksien käsitteet itsestäänselviä. Kysymys nousi kansalliseen keskusteluun viime joulun alla, kun kansanedustaja Laura Huhtasaaren sanomisista nousi kohu.

Toinen kysymys kysyy ”Miksi ihmisoikeuskeskustelu on niin vaikeaa?”

Kolmanneksi Stenlundilta kysytään, onko mielekästä julkisessa keskustelussa vedota ihmisoikeuksiin.

Neljännessä kysymyksessä Stenlund vastaa kysymykseen, miten vetää rajaa esimerkiksi juridisten ja muilla tavoin tärkeiden kysymysten välille.

Viimeiseksi Stenlund vastaa kysymykseen ”Kuuluvatko ihmisoikeudet kaikille?”

Antoisia katseluhetkiä!

Mari Stenlundin väitöskirja on luettavissa e-thesis-palvelussa. Tästä voit lisäksi lukea hänen kirjoituksiaan Areiopagilla.

Kuva: Oscar Keys@Unsplash.com. CC0.

Ylös