Oppimateriaalit

Lehtemme selvitysten mukaan useissa peruskoulun ja lukion historian oppikirjoissa on vanhentuneita ja virheellisiä tietoja tieteen ja uskonnon suhteesta. Tämän sivun alle on koottu ajantasaisen tutkimustiedon mukaista oppimateriaalia historian, filosofian ja uskonnon oppitunteja silmällä pitäen.

Tämän materiaalin Areiopagi on julkaissut keväällä 2020 etupäässä lukion opettajille ja oppilaille. Aineistoon on koottu verkkolehden tuottamia opetusmateriaaleja lukion uskonnon, filosofian ja historian opetuksen käyttöön. Osa materiaalista soveltuu myös yläasteikäisten opiskeltavaksi. Toistaiseksi materiaali koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka jakautuvat useisiin pienempiin osioihin. Materiaalia päivitetään tarpeen mukaan.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa käsitellään tiedeuskoa ja tietämisen menetelmiä. Kokonaisuudessa on kolme materiaalipakettia. Ensimmäinen on suunnattu lukion uskonnon, historian ja filosofian opettajille ja koskee tiedeusko-nimistä ilmiötä. Toinen on suunnattu lukiolaisille ja koskee erilaisia tietämisen menetelmiä. Kolmas on samoin suunnattu lukiolaisille ja käsittelee teologian ja luonnontieteen historiallista suhdetta.

Toisessa osiossa käsitellään historiallisia myyttejä tieteestä ja uskonnosta. Tämän sivun aiheet koskevat erityisesti historiallisia myyttejä koskien tieteen ja uskonnon suhdetta, kuten keskiajan kirkkoa ja litteää Maata ja luonnontiedettä ja maallistumista.

Ylös