Ajankohtaista / Toimitus / 9.9.2014

Areiopagin kolmivuotinen hanke käynnistyy

Areiopagi laajentaa toimintaansa. Kustannamme seuraavan kolmen vuoden aikana kirjoja, järjestämme seminaareja ja kutsumme Suomeen alamme akateemisia kärkinimiä. Tässä esittelemme hankkeen pääpiirteet.

Areiopagi-verkkolehti on aloittanut kolmivuotisen hankkeen, jonka tarkoitus on edistää suomalaista teologian, filosofian ja luonnontieteen välistä vuorovaikutusta. Suomessa on jo jonkin verran hyvää keskustelua aiheesta, mutta silti esimerkiksi Tiedebarometrin 2013 mukaan (s. 74-76) 47% suomalaisista uskoo, että “tieteeseen perustuva maailmankuva” ja uskonto ovat jollain tapaa ristiriidassa keskenään.

Areiopagin hanke tuo keskusteluun lisävaloa akateemiseen tutkimukseen perustuen. Hankkeessa on kolme keskeistä osaa: (1) Uskonnon ja luonnontieteen suhdetta käsittelevän laadukkaan kirjallisuuden kääntäminen suomeksi, (2) Akateemisia seminaareja aiheesta, ja (3) Areiopagi-verkkolehden kehittäminen.

Hankkeen toteuttamiseen olemme saaneet rahaa John Templetonin säätiöltä 115 137 euroa ja Kirkon Mediasäätiöltä 5000 euroa. Raha mahdollistaa projektin kaikkien kolmen osan toteuttamisen ja sen, ettei käännettävän kirjallisuuden hinta nouse kohtuuttomaksi. Rahasta noin 25 % käytetään hankkeen erilaisiin koordinointikuluihin, mutta ylivoimaisesti suurin osa Areiopagi-lehden eteen tehtävästä työstä tapahtuu edelleenkin pro bono.

Hankkeen johtajina toimivat Aku Visala, Rope Kojonen, Olli-Pekka Vainio ja Miikka Niiranen.

Kuvaamme nyt tarkemmin projektin kolme osaa.

Kirjojen kustantamista

Suomessa on jonkin verran hyvää teologian ja luonnontieteen suhdetta käsittelevää kirjallisuutta, kuten Visalan Mitä tiede ei voi kertoa sinulle (Perussanoma 2010). Tarvetta laajemmalle kirjallisuudelle kuitenkin on. Areiopagin käännättämät kirjat ovat kaikki tasokkaita ja kansainvälisesti korkealle arvostettujen tutkijoiden teoksia.

Ensimmäinen kirja on tieteenhistorian professori Ronald Numbersin toimittama Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion (Harvard University Press, 2010). Suomeksi ei ole aiemmin ollut saatavilla yhtään uskonnon ja luonnontieteen historialliseen suhteeseen keskittyvää kirjaa. Galileo Goes to Jail on artikkelikokoelma tieteenhistorian saralta, jossa 25 alan tutkijaa haastavat kukin yhden myytiksi katsomansa käsityksen tieteen ja uskonnon historiasta. Artikkelit ovat akateemisesti tasokkaita, mutta populaaristi luettavia ja kiinnostavia.

Kirjoittajien taustat ja vakaumukset vaihtelevat suuresti. Toivomme tämän näyttävän meille suomalaisillekin mallia, kuinka aidosti erilaisista lähtökohdista ammentavat kirjoittajat voivat antaa panoksensa julkiseen keskusteluun tieteestä ja uskonnosta. Esimerkiksi kirjan toimittaja Ronald Numbers on itse agnostikko ja hänen mukaansa teoksen kirjoittajista 12 identifioi itsensä joko ateistiksi tai agnostikoksi, seitsemän kirjoittajaa on protestantteja, kaksi on roomalaiskatolista, yksi juutalainen, yksi muslimi ja kahden vakaumus ”ei istunut mihinkään perinteiseen kategoriaan”. Kirjan julkaisee Suomessa Kirjapaja, ja se ilmestyy vuoden 2015 keväällä.

Toinen käännettävä kirja on Oxfordin yliopiston teologian ja luonnontieteen professorin Alister McGrathin teos Science and Religion: A New Introduction (Blackwell, 2009). McGrathin teos esittelee teologian ja luonnontieteen suhteesta käydyn keskustelun eri osapuolet. Teos on kirjoitettu aiheen yleisesitykseksi, ja sen avulla kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi päästä sisään keskusteluun. McGrath on itse taustaltaan sekä luonnontieteilijä että teologi; hänen ensimmäinen väitöskirjansa käsitteli biokemiaa. McGrath ymmärtää omakohtaisesti myös ateistista näkökulmaa, sillä hän kääntyi ateistista kristityksi yliopisto-opintojensa aikana. Kirjapaja julkaisee myös McGrathin kirjan.

Käännämme myös vielä ainakin kolmannen kirjan, mutta siitä tiedotamme vasta myöhemmin.

Seminaareja

Kirjojen julkaisun yhteydessä järjestämme myös teologian ja luonnontieteen suhdetta käsitteleviä seminaareja edistääksemme aihetta koskevaa keskustelua. Seminaarit auttavat myös kirjojen sisältämää tutkimustietoa saamaan arvoistansa huomiota.

Ensimmäinen seminaari järjestetään 5.-6. maaliskuuta 2015 Helsingin yliopistolla. Seminaarin teemana on länsimainen aatehistoria ja sekularisaatio. Yhdessä suomalaisten asiantuntijoiden kanssa aiheesta esitelmöi myös eräs luonnontiede ja teologia-alan suuruuksista, John Hedley Brooke. Brooke on Oxfordin yliopiston tieteenhistorian emeritusprofessori, ja hänen artikkelinsa Galileo-kirjassa käsittelee juuri luonnontieteen ja maallistumisen väitettyä suhdetta. Brooke on kirjoittanut myös esimerkiksi tieteen ja uskonnon historiallista suhdetta käsittelevän perusteoksen Science and Religion: Some Historical Perspectives (Cambridge University Press, 1991).

Vastaavia seminaareja järjestetään myös muiden käännettävien kirjojen teemoihin liittyen. Tarkempi ohjelma julkaistaan Areiopagin sivuilla syyskuun aikana, mutta jos osallistuminen kiinnostaa, niin merkitse jo päivämäärät kalenteriisi. Seminaarit ovat maksuttomia ja yleisölle avoimia.

Verkkosivujen kehittämistä

Tarkoituksena on, että Areiopagi-verkkolehti jatkaa edelleen teologian, luonnontieteen ja filosofian välisen keskustelun edistäjänä Suomessa. Julkaisemme siis jatkossakin viikottaisia artikkeleita vakituisten avustajien ja vieraskynien toimesta.

Verkkosivujen uusi ilme (jonka Templetonin ja Kirkon Mediasäätiön rahoitus mahdollisti) on vain osa verkkosivujen kehittämisprojektiamme. Olemme suunnitelleet verkkosivuillemme myös lisäsisältöä, esimerkiksi videotaltioinnit kustakin seminaarista ja haastatteluvideot Suomeen kutsumistamme asiantuntijoista. Areiopagi-verkkolehti myös jatkaa työtään kolmevuotisen hankkeen jälkeenkin.

Kuten pitkäaikaiset Facebook-sivujemme tykkääjät muistavat, jotkin artikkelit ovat spontaanisti keränneet huomiota maan rajojen ulkopuolellakin. Koska tällaista kiinnostusta on alustavasti herännyt, olemme lahden eteläpuolelta löytyneen yhteistyötahon kanssa alustavasti neuvotelleet noin viiden artikkelin kääntämisestä ja julkaisusta viroksi. Tästäkin tiedotamme lisää, kun projekti on edennyt tarpeeksi pitkälle.

Rahoittajat

Keitä sitten ovat ne tahot, joilta apurahat Areiopagin hankkeeseen tulivat? Yhdysvaltalainen Templeton-säätiö on pitkään rahoittanut luonnontieteen, filosofian ja teologian leikkauskohtiin liittyvää akateemista tutkimusta ja sen popularisointia. Areiopagin apuraha osuu jälkimmäiseen kategoriaan. Voit lukea lisää Templeton-säätiöstä tästä linkistä. Rahoituksen hakeminen Templetonilta oli monivaiheinen prosessi, jossa kansainvälinen arviointipaneeli antoi lopulta suunnittelemallemme hankkeelle vihreää valoa. Riemumme oli suuri, kun päätös tuli.

Kirkon mediasäätiö sääntöjensä mukaan edistää “uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.” Heiltä saamamme apuraha kohdistui verkkosivujemme uudistamiseen. Olemme tästäkin rahoituksesta syvästi kiitollisia, ja uskomme myös lukijoidemme arvostavan sivujen uutta ilmettä.

Kuinka pysyä projektissa mukana?

Projektin seuraaminen onnistuu parhaiten lukemalla Areiopagin kirjoituksia: niiden avulla pääsee kätevästi jokainen suurinpiirtein jyvälle siitä, mistä akateemisessa maailmassa näistä asioista keskustellaan. Lisäksi konkreettiset aikataulut ja tärkeät päivämäärät tulevat ilmi Areiopagi-verkkolehdessä. Voit seurata meitä myös Facebookissa, Twitterissä ja tilata artikkelit RSS-syötteen kautta ja sähköpostitse.

Lisäksi voit ennen kaikkea puhua jonkin artikkelin aihepiiristä opiskelutovereidesi, ystäviesi, perheesi tai sukulaistesi kanssa. Kysymykset vaikkapa kosmologisesta argumentista, tietoisuudesta, tieteen historiasta ja tieteen suhteesta uskontoon ovat sellaisia, joita lähes jokainen ihminen on joskus pohtinut, vaikkei osaisikaan sanoittaa ajatuksiaan ammattitutkijoiden tavoin. Ei varmasti ole hukkaan heitettyä aikaa perehtyä niihin oikein urakalla!

Ylös