Ajankohtaista / Toimitus / 9.5.2022

Areiopagin seminaari kesäkuussa: Ryhmänmuodostuksen moraalipsykologiaa

Länsimaisissa yhteiskunnissa on havaittavissa laajalle levinneitä erimielisyyksiä arvoista ja moraalista. Uskonnot ovat ratkaisevassa asemassa tässä hajautumisen ja polarisoitumisen prosessissa. Muun muassa tätä ilmiötä tutkii moraalipsykologinen uskonnontutkimus, joka on hiljattain syntynyt uusi tutkimusala.

Moraalipsykologista uskonnontutkimusta on Suomessa toistaiseksi harjoitettu verrattain vähän. Erityisesti tieteidenvälistä keskustelua on alalta käytännössä puuttunut lähes kokonaan. Nämä tarpeet huomioiden Areiopagi järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa psykologian ja teologian väliseen vuoropuheluun keskittyneen seminaarin 1.-2.6.2022. Tapahtuman yhtenä tavoitteena on toimia erityisesti poikkitieteellisenä keskustelunavaajana moraalipsykologisen uskonnontutkimuksen alalla Suomessa.

Seminaarin teemana on sisäryhmä–ulkoryhmä-jaottelun vaikutus moraaliseen arviointiin: sisäryhmään kuuluvien henkilöiden tekoja ja motiiveja arvioidaan yleensä suopeammin kuin ulkoryhmään kuuluvien. Vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, miten tunnustavat kristityt arvioivat toisten kristittyjen tekojen oikeutuksia. Sama ilmiö on havaittavissa esimerkiksi juutalaisessa ja islamilaisessa kulttuurissa sekä monissa muissa viiteryhmissä myös uskontokuntiin kuulumattoman väestön parissa.

Moraalipsykologinen uskonnontutkimus onkin paljastanut korrelaatioita uskonnollisuuden ja  ennakkoluulojen välillä. Prososiaalisen uskontohypoteesin mukaan uskonnot edistävät yhteistyötä ja luottamusta ryhmän jäsenten kesken, mutta luovat ennakkoluuloja ja epäluuloja ryhmän ulkopuolisia jäseniä kohtaan. Miksi näin on, tulisiko näin olla, ja miten asiaan voidaan vaikuttaa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan seminaarissa. 

Seminaari The Moral Psychology of Religious Group Formation on yleisölle avoin ilman pääsymaksua tai ennakkoilmoittautumista. Tapahtuman on rahoittanut The John Templeton Foundation. Seminaarin kielenä on englanti. Pääpuhujana on hyveiden etiikan tutkimukseen erikoistunut filosofian professori Christian Miller Wake Forestin yliopistosta, Pohjois-Carolinasta. 

Seminaarin ensimmäinen päivä (1.6.) on nähtävillä myös striimattuna (linkit ovat saatavilla myöhemmin). 

Seminaarin ohjelma:

Wednesday 1.6.

10.30 Teemu Pauha (Religious identity and group conflicts)

11.30 Lunch break

13.00 Christian Miller (Christianity and virtue cultivation)

Comments to Miller’s presentation (Olli-Pekka Vainio)

14.30 Coffee break

15.00 Katri Antin (How social identity approach has changed the way I read sacred texts)

16.00 Seminar ends

Thursday 2.6.

10.30 Michael Laakasuo (Appraising Differences in Moral Decision Making Between Humans and Robots)

11.30 Lunch break

13.00 Christian Miller (Cultivating honesty)

Comments to Miller’s presentation (Aku Visala)

14.30 Coffee break

15.00 Lari Launonen (Christian prejudice against gays and atheists: Evidence against sanctification?)

16.00 Seminar ends

Location: Vuorikatu 3, Tiedekuntasali, teologinen tiedekunta, krs. 5B (Faculty of Theology, floor 5B)

Seminaarin jälkeen Miller luennoi torstaina 2.6. klo 17 aiheesta: Character: What Is It, How Good Are We, and How Can We Become Better? Luennon paikka on sama kuin seminaarin. Lähestymistapa aiheeseen on popularisoivampi kuin Millerin seminaariluennoilla, jotka ovat tyyliltään akateemisempia.

Puhujat:

Christian Miller on A. C. Reid -kunnianimen omaava filosofian professori Wake Forestin yliopistosta Pohjois-Carolinasta. Hän on tutkimuksessaan erikoistunut etiikkaan ja uskonnonfilosofiaan. Miller johtaa Templetonin säätiön rahoittamaa 4.4 M€ Honesty Project – tutkimusprojektia, jossa tutkitaan rehellisyyden filosofiaa ja tiedettä. Millerin tuorein akateeminen kirja Honesty: The Philosophy and Psychology of a Neglected Virtue  (Oxford University Press, 2021) käsittelee rehellisyyden hyvettä poikkitieteellisestä, erityisesti filosofiaa ja psykologiaa hyödyntävästä näkökulmasta. Muita hänen tieteellisiä kirjojaan ovat Moral Psychology (Cambridge University Press, 2021), Character and Moral Psychology (Oxford University Press, 2014) ja Moral Character: An Empirical Theory  (Oxford University Press, 2013). Miller kirjoittaa säännöllisesti Forbes-lehteen. Hänelle on myönnetty vuonna 2014 Kulynych Family Omicron Delta Kappa -palkinto oppilaiden sitouttamisesta, vuonna 2009 Wake Forest University Reid-Doyle -palkinto erinomaisesti opettamisesta ja 2009 Wake Forest University -palkinto erinomaisesta tutkimustyöstä. 

 

Teemu Pauha on psykologi ja uskontotieteen tohtori ja työskentelee Helsingin yliopistossa uskontotieteen yliopistonlehtorina. Hän on erikoistunut uskonnollisen identiteetin ja uskontoryhmien välisten suhteiden sosiaalipsykologiaan sekä islamiin Suomessa. Pauha on tutkinut muun muassa muslimien sosiaalisen identiteetin muodostumista. 

 

Katri Antin on teologian tohtori ja työskentelee post doc -tutkijana Helsingin yliopiston tutkimusprojektissa Sosiaalisten identiteettien välittyminen juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Lisäksi Antin on jäsen Itä-Suomen yliopiston Vertaukset suostuttelevina kertomuksina -tutkimusprojektissa.

 

Michael Laakasuo on kognitiotieteen dosentti Helsingin yliopistossa, jossa hän johtaa koneiden ja ihmisten vuorovaikutuksen tutkimukseen keskittynyttä moraalipsykologian tutkimusryhmää. Hän on tutkinut muun muassa tekoälyn päätöksentekoa sekä ihmisten robotteja kohtaan tuntemia ennakkoluuloja.

 

Lari Launonen on väitellyt teologian tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee kognitiivista uskontotiedettä ja luonnollista uskonnollisuutta. Lisäksi hän työskentelee vastaavana opettajana Helsingin Iso Kirja -opistossa. 

 

 

 

 

 

Artikkelikuva: Josh CalabreseUnsplash

Ylös