Kirjat

Areiopagin toimintaan kuuluu korkean tason kirjallisuuden julkaisu. Tällä sivulla esitellään julkaistuja ja suunniteltuja kirjoja.

Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

ScreenHunter_01 Feb. 23 20.08

Galileo tyrmässä on Areiopagin ensimmäisenä julkaisema kirja. Teos on ”myytinmurtokirja” tieteenhistorian saralta, jossa 25 alan tutkijaa haastavat kukin yhden myytiksi katsomansa käsityksen tieteen ja uskonnon historiasta.

Kirjan on toimittanut Wisconsin-Madisonin yliopiston tieteenhistorian professori Ronald L. Numbers. Suomeksi kirjan on julkaissut Areiopagin kanssa yhteistyössä Kirjapaja. Kirjan on kääntänyt Kirsi Nisula. Englanniksi alkuteoksen on julkaissut Harvard University Press vuonna 2010.

Lue lisää muun muassa kirjan saamista arvioista täältä.

Tieteen ja uskonnon dialogi

Tieteen ja uskonnon dialogi kansi 200Järjestyksessä toinen Areiopagin ja Kirjapajan julkaisema kirja on professori Alister McGrathin teos Tieteen ja uskonnon dialogi (engl. Science and Religion: A New Introduction (Blackwell, 2009)). Kirjan on kääntänyt Anne Leu.

Alister McGrath toimii luonnontieteen ja teologian suhteeseen erikoistuneena Andreas Idreos-professorina Oxfordin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän on myös pääpuhuja Areiopagin järjestämässä seminaarissa tammikuussa 2016.

Lue lisää kirjasta täältä.

Tiede ja todellisuuden rajat

kansiAreiopagin seminaarissa lokakuussa 2016 julkaisemme yhdessä Kirjapajan kanssa Uppsalan yliopiston uskonnonfilosofian professori Mikael Stenmarkin palkitun kirjan Tiedeusko ja todellisuuden rajat, joka käsittelee kriittisesti skientismiksi tai tiedeuskovaisuudeksi kutsuttua filosofista ajattelutapaa. Kirjan on kääntänyt Kirsi Nisula.

Stenmarkin terävässä analyysissa paljastuu, ettei tiedeusko ole lopulta tieteellistä, vaan sen taustalta löytyy joukko kyseenalaisia, tieteen ulkopuolisia, filosofisia uskomuksia.

Kirjan oma sivu on täällä.

Kätkeytynyt Jumala

Onko olemassa luonnollista jumalatietoa? C. Stephen Evans pyrkii tässä kirjassa löytämään uuden näkökulman keskusteluun Jumala-uskoa puoltavasta todistusaineistosta ja siihen liittyvien argumenttien vahvuuksista ja heikkouksista. Tarkastelun lähtökohtana on kolme klassista, paljon keskustelua herättänyttä todistuslinjaa: kosmologiset, teleologiset ja moraaliset argumentit. Evansin mukaan kunkin todistuslinjan taustalla on jokin Jumalan meille itsestään antama “luonnollinen merkki”, jonka kautta ihmiset voivat aavistaa jotain Jumalasta, vaikka eivät osaisi pukea tätä kokemusta argumentin muotoon. Kirjan on kääntänyt Anne Leu.

Evans on filosofian ja humanististen tieteiden professori Baylorin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat uskonnonfilosofia, humanististen tieteiden filosofia, Søren Kierkegaard ja metaetiikka.

Lue lisää kirjasta täältä.

Ylös