Kätkeytynyt Jumala – Kaikkivaltiaan olemassaolon perusteista

Onko olemassa luonnollista jumalatietoa? C. Stephen Evans pyrkii tässä kirjassa löytämään uuden näkökulman keskusteluun Jumala-uskoa puoltavasta todistusaineistosta ja siihen liittyvien argumenttien vahvuuksista ja heikkouksista. Tarkastelun lähtökohtana on kolme klassista, paljon keskustelua herättänyttä todistuslinjaa: kosmologiset, teleologiset ja moraaliset argumentit. Evansin mukaan kunkin todistuslinjan taustalla on jokin Jumalan meille itsestään antama “luonnollinen merkki”, jonka kautta ihmiset voivat aavistaa jotain Jumalasta, vaikka eivät osaisi pukea tätä kokemusta argumentin muotoon.

Evans perustelee, miksi on uskottavaa, että Jumalasta on mahdollista saada ”luonnollista” tietoa tällaisten luonnollisten merkkien kautta. Luonnollisella jumalatiedolla on hänen mukaansa kaksi ominaisuutta: se on laajalti ihmisten saatavilla, mutta sitä on silti helppo vastustaa. Jos nämä periaatteet pitävät paikkansa, se avaa uuden näkökulman perinteiseen keskusteluun Jumalan olemassaoloa puoltavista argumenteista. Käy selväksi, miten nämä argumentit voivat edelleen vakuuttaa monia, vaikka ne eivät anna niin ratkaisevia ”todisteita”, että ne päättäisivät väittelyn lopullisesti.

Evans käsittelee teoksessaan myös sitä, miten nämä ajatukset suhteutuvat nykyajan tieteellisiin teorioihin uskonnollisen uskon alkuperästä ja erityisesti siitä, millä tavalla luonnonvalinta tekee ihmisen taipuvaiseksi uskomaan Jumalaan tai jumaliin. Evansin johtopäätös on se, että nämä tieteelliset teoriat uskonnollisesta uskosta sopivat täysin yhteen uskonnollisten vakaumusten todenmukaisuuden kanssa ja jopa tukevat sitä.

Kirjan julkaisee yhteistyössä Areiopagin kanssa Perussanoma Oy. Kirjan on suomentanut Anne Leu. Teoksen on julkaissut alunperin Oxford University Press vuonna 2010. Kirja voitti Pyhän Tuomaan yliopiston uskonnonfilosofian projektin C. S. Lewis-kirjapalkinnon vuonna 2012 parhaana uskonnonfilosofisena kirjana.

Evans on filosofian ja humanististen tieteiden professori Baylorin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat uskonnonfilosofia, humanististen tieteiden filosofia, Søren Kierkegaard ja metaetiikka.

Osta kirja täältä (AdLibris) tai täältä (Perussanoma). Mikäli tahdot kirjan arvostelukappaleen, ota yhteyttä päätoimittajaan: rope.kojonen(at)areiopagi.fi

Lue kaksi ilmaista näytettä kirjasta täältä ja täältä.

Ylös